Vymáhání, odkup a správa pohledávek

Artur Collina

Potýkáte se s problematikou neuhrazených pohledávek? Hledáte účinná rešení, jak vymáhat pohledávky po splatnosti? Zpracováváte strategii a postup pro vyjednávání s dlužníkem?

Vymáhání
pohledávek

Specializujeme se na vymáhání pohledávek mimosoudní cestou prostřednictvím přímé komunikace s dlužníkem.

Správa
pohledávek

Cílem správy pohledávek je radikální minimalizace rizika vzniku nedobytných pohledávek u klienta.

Odkup
pohledávek

Pro věřitele, kteří se nechtějí jednáním s dlužníkem dále zabývat, nebo se jen chtějí pohledávek co nejdříve zbavit.

 
Zprostředkování

Zprostředkování společnosti, převody obchodních podílů, a to jak prosperujících firem, tak určených do konkursu.
Jsme tu pro Vás

Artur Viktorovič Collina je Vaším partnerem s indidividuálním přístupem při řešení pohledávek

Po více než 20 letech zkušeností se svobodným podnikáním lze konstatovat totéž, co na začátku: jedním z palčivých problémů v obchodních vztazích zůstává neplnění smluvních povinností, zejména neplacení dohodnuté ceny. Zůstat dlužen za dodané zboží, zhotovené dílo či poskytnuté služby nabylo podobu jakéhosi podnikatelského folklóru. Je nemálo těch, kteří bez uzardění uzavírají obchodní smlouvy, které už při podpisu považují za pouhý cár papíru: placením se nemíní nikdy v budoucnu obtěžovat. Jsou tací, pro něž je dlužná částka vítaným, hlavně pak dostupným a bezplatným úvěrem. Jen menší část mezi dlužníky tvoří ti, kterým nevyšel podnikatelský záměr, kteří přecenili své schopnosti a možnosti. Zvrácená podnikatelská morálka se rozmnožila rychle a uchytila pevně jako plevel.

Společnost Artur Collina tvoří tým pracovníků s mnohaletou praxí v oblasti práce s pohledávkami. Mnohaletá zkušenost v práci s pohledávkami na území ČR i v zahraničí nám ukazuje jedinou a nejsprávnější cestu, a to individuální přístup ke každé pohledávce spočívající v osobním jednání s dlužníkem. Při využívání praktických zkušeností z minulých let víme, že pouze důsledné jednání přímo s osobou dlužníka a ne s jeho právními zástupci (advokát, účetní a jiní zmocněnci) zaručí našim klientům služby vysokých kvalit. Naše firma nevybírá zálohy, jsme přímo závislí na konečném výsledku, každou pohledávku vymáháme, dokud nedosáhneme plného zaplacení celého dluhu včetně příslušenství.

SPOLEČNOST ARTUR COLLINA TVOŘÍ TÝM PRACOVNÍKŮ, KTEŘÍ ŘEŠÍ PROBLÉMY PO CELÉM ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

JSTE
BEZMOCNÍ?

O člověku, který Vám dluží peníze, se rozhodně nedá říct, že by třel bídu s nouzí, a přesto na vaše výzvy k zaplacení dluhu nereaguje nebo se vám dokonce směje do očí?

ZAHRANIČNÍ POHLEDÁVKY

Máte pohledávky mimo území České republiky? Naše společnost řeší pohledávky i v zahraničí.ČAS PRACUJE PROTI VÁM

Pokud se týká výše pohledávky k vymáhání, potom ctíme zásadu, že neexistují malé případy a jsme připraveni vymáhat pohledávku v jakékoliv výši.